SERVIZOS A EMPRESAS

PORQUE A SAÚDE DOS TEUS EMPLEADOS IMPORTA..

Dispoñemos de talleres especiais de xeito puntual ou contínuo para a prevención de baixas por lesións derivadas do traballo:

Hábitos posturais

Pilates

Chair-Yoga (actividade que se fai ca roupa de oficina sentados nunha cadeira indicada para a zona cervical e dorsal) .

Pódese facer no mesmo centro de traballo da empresa

Adaptámonos ao horario da empresa

Adaptamos ao taller ao número fixado