CENTROS COMERCIALES

DINAMIZACIÓN DE ESPAZOS

Dispoñemos de equipos necesarios que fan prescindir de inversións previas.

Adaptación horaria

Actividades ou talleres e espectáculos para todos os públicos

Aumenta a oferta de servizos