NOVA NORMALIDADE

 

A nosa filosofía principal é o coidado dos nosos alumnos e do entorno. Queremos que poidas seguir disfrutándonos da forma máis segura. Calquera suxerencia de hixiene ou seguridade que poida millorar o noso servizo estaremos encantados de escoitala.

Grazas por adaptarte e seguir confiando en nós.

CÓMO NOS PODES AXUDAR A EVITAR O CONTAXIO:

-Bota xel nas mas a entrada e saída do local, estará situado na recepción.

-Usa a mascarilla en todo o local.

-Muda o calzado ou descalzate antes de acceder a túa clase.

-Permanece no centro so o tempo preciso mantendo sempre a distancia de 1,5m.

-Nas actividades con esterilla facilitarase unha toallita desinfectante para que utilices ao rematar a actividade, ainda que recomendamos que traigas da casa a túa propia esterilla.

-Na recepción non se facilitarán taquillas nin toallas.

-Mentras non comeza a clase espera no pasillo gardando a distancia de seguridade.

-Tómate a temperatura antes de vir á clase e non asistas en caso de febre ou algún síntoma.

Moitas grazas por colaborar!!