NOVA NORMALIDADE

MATRÍCULA CENTRO STARBEN                                          MATRÍCULA IB STUDIO


A nosa filosofía principal é o coidado dos nosos alumnos e do entorno. Queremos que poidas seguir disfrutandonos da forma máis segura. Calquera suxerencia de hixiene ou seguridade que poida millorar o noso servizo estaremos encantados de escoitala.

Grazas por adaptarte e seguir confiando en nós

NORMAS PARA EVITAR O CONTAXIO

-Bota xel nas mas a entrada e saída do local, estará situado na recepción.

-Nos pasillos e zonas comúns é obrigatorio o uso da mascarilla, durante as clases non é obrigatoria pero sí que a recomendamos si non logras manter a distancia de seguridade.

-É obrigatorio mudar o calzado ou descalzarse antes de acceder. Non usar o calzado da rúa para as clases, ainda que o mudes desinfectao na marca feita na alfombra antes de pasar.

-Permanece no centro so o tempo preciso mantendo sempre a distancia de 1,5m.

-No vestiario so poden permanecer un máximo de 4 persoas á vez.

-Nas actividades con esterilla facilitarase unha toallita desinfectante para que utilices ao rematar a actividade, ainda que recomendamos que traigas da casa a túa propia esterilla.

-Na recepción non se facilitarán taquillas nin toallas.

-Mentras non comeza a clase espera no pasillo gardando a distancia de seguridade.

-Tómate a temperatura antes de vir á clase e non asistas en caso de fiebre ou algún síntoma.